Tel. +385 1 4664 057   info@auto-mart.hr                              

 

Cjenik

        Autodijagnostički

             uređaji               

Vaš oglas ovdje

s linkom na vašu stranicu.

Vidljiv na svih 72 stranice naše web adrese.

I to 15.000 do 30.000 puta mjesečno.

Toliko puta mjesečno namjernici posjećuju našu web stranicu.

Naravno, s ciljem pronalaženja usluga, dijelova, informacija...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Novo! Prošireno izdanje Elektronike automobila

Naš    Auto - Servis

 

NOVO! Naše usluge i proizvodi na 2-12 rata

LAMBDA  SONDA

 

 

 
   

     Za razliku od prethodnog teksta, gdje rasplinjač ima jednu od glavnih uloga vezanu za performanse motora i potrošnju goriva, kod vozila sa direktnim ubrizgavanjem, to je LAMBDA SONDA ili OXYGEN SENSOR.

     Lambda sonda, pozicionirana je na ispušnoj cijevi i to između motora i katalizatora (vidljivo na gornjoj skici). Na istoj skici, vidimo povezanost oxygen senzora sa ECU (ELECTRONIC CONTROL UNIT) ili poznatijim kao kompjuter motora i injektorima, poznatim kao dizama ili brizgaljkama na motoru.

     Lambda sonda, jedna je od najvažnijih komponenata u seriji senzora, koji prosljeđuju podatke kompjutoru motora a na osnovu kojih se određuju parametri za pravilan rad motora u svim uvjetima vožnje.

     Lambda sonda je vrlo osjetljiv instrument, koji generira napon, kemijskim procesom. Ispušni plinovi, nakon sagorijevanja sadrže određen postotak kisika. Sonda mjeri postotak kisika u ispušnim plinovima i korekcijom količine ubrizgavanja goriva, održava točno specificiran postotak. Postotak kisika, sonda mjeri komparacijom postotka u zraku, kojem je izložen vanjski dio sonde i postotka u ispušnim plinovima, svojim donjim dijelom, koji se nalazi unutar ispušne cijevi. Razlikom u količini kisika u ispušnim plinovima, sonda će generirati manji ili veći napon, pomoću kojega će kompjuter razaznati, da li se radi o prebogatoj ili presiromašnoj smijesi, te je korigirati. Napon na sondi oscilira između 0.2 i 0.8 volti a najoptimalniji napon, koji sonda mora generirati pri pravilnom sagorijevanju jest oko 0.45 volta. Naime, što je smjesa bogatija, diferencija postotka kisika u zraku i u ispušnim plinovima je veća, te će sonda generirati veći napon a kompjuter će na osnovu tog podatka smanjiti količinu goriva na el. brizgaljkama i obratno. Da bi se aktivirao kemijski proces na senzoru, sonda mora postići temperaturu od oko 350 stupnjeva celziusa. Zato se nikada ne smiju vršiti testiranja sonde ili ispušnih plinova, prije nego motor postigne svoju radnu temperaturu. U svrhu postizanja radne temperature, lambda sonda, pozicionira se čim bliže motoru. Ukoliko je sonda pozicionirana dalje, u nju je ugrađen grijač, koji omogućuje brže postizanje radne temperature senzora. To je jedini razlog, zašto postoje senzori sa jednom žicom (prikazan na slici) ili sa dvije, tri ili četiri žice. Neispravnost sonde također utječe i na vijek trajanja katalizatora, otežavajući u njemu kemijski proces i uzrokovanje njegovog začepljenja.

     Za dijagnosticiranje ispravnosti senzora, postoje dijagnostički instrumenti, koji mjere oscilaciju napona. Međutim, to i ne mora u pravilu biti pravi pokazatelj ispravnosti. Tijekom vremena, na senzoru se nataloži oksidacija i garež, koji usporavaju kemijsku reakciju senzora. Kašnjenje informacija o oscilaciji napona uzrokovati će i kašnjenje kompjutera pri korekciji smijese, što će rezultirati većom potrošnjom i lošijim performansama. Stoga se preporučuje izmjena senzora, nakon prijeđenih pedeset do osamdeset tisuća kilometara a i prije, ukoliko iz bilo kojeg razloga dođe do kvara na senzoru.

 

E-mail    info@auto-mart.hr 

"AUTO - MART" d.o.o.

  Sjedište: Kamaufova 2, Zagreb                  Tel. 01 4664-057

     Autoservis: Heinzelova 66, Zagreb            Tel, 091/103 77 40

 

Google
 
Web www.bikepark.auto-mart.hr
www.waterbike-auto-mart.hr